logoAnglisztika
AnglisztikaAnglisztika
Anglisztika

TDK

tanszék
programok
aktuális
letöltés
ejes
tudományos élet
tdk
általános infoAz Anglisztika Tanszék Tudományos Diákköri műhelye

Az Anglisztika tanszéken működő TDK kutatómunkában hallgatóink a brit irodalom, kultúra és művészet, valamint a nyelvészet, fordítástudomány és szakmódszertan területéhez tartozó témakörökről írt dolgozattal, illetve előadással vehetnek részt. Ezek kapcsolódhatnak szakdolgozati témájukhoz, de lehetnek attól független kutatás összegzései is (részletek az Országos Tudományos Diákköri Konferencia bemutatásánál). A kutatás eredményeit a TDK keretében szervezett 15-20 perces kiselőadással, illetve egy kb. 30 oldal terjedelmű dolgozatban mutathatják be. A tudományos igénnyel megírt és elméletileg megalapozott műnek önálló kutatási eredményeket kell tartalmaznia. A dolgozat és az előadás javasolt nyelve angol.

Azok a hallgatók, akik dolgozattal és/vagy előadással kívánnak részt venni az Anglisztika TDK munkájában, felkérhetik a tanszék bármely, a témában jártas oktatóját, hogy dolgozatuk, illetve előadásuk elkészítésében személyes konzultáció biztosításával és szakmai tanácsokkal konzulensként közreműködjön. A konzulens a dolgozatok angol nyelvi megformálásában is segítséget nyújt. Az intézményi felolvasások szervezési és adminisztratív feladatait dr. Reichmann Angelika tanszéki TDK-elnök látja el, aki szívesen válaszol a TDK-munkával kapcsolatos bármilyen általános kérdésre is.

Az EKF TDK rendezvényei és pályázatai iránt érdeklődők az intézmény honlapjáról (http://www.ektf.hu/tudomany/tdk.htm) nyerhetnek bővebb tájékoztatást.


Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Eredményeink

Aktuális

Meghívó a 2016. tavaszi házi fordulóra

A TDK-munkához kapcsolódó programok (szerkesztés alatt)


Az Eszterházy Károly Egyetem honlapjaTanulmányi és Oktatásszervezési OsztályTittel Pál KönyvtárE-learning