logoAnglisztika
AnglisztikaAnglisztika
Anglisztika

tanszék
programok
aktuális
letöltés
ejes
tudományos élet
tdk
általános infoDr. Czeglédi Csaba

 

BEOSZTÁSA: főiskolai tanár

TUDOMÁNYOS FOKOZATA, ANNAK TUDOMÁNYTERÜLETE:

CSc, a nyelvtudomány kandidátusa

OKTATÁS:

Oktatott kurzusok:

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a kommunikációelméletbe

Angol frázisszintaxis 1

Angol frázisszintaxis 2

Angol mondatszintaxis 1

Angol fonetika és fonológia

Nyelvtudomány és nyelvpedagógia (és ismeretelmélet)

Szakdolgozati és TDK kutatási témák, amelyeket témavezetőként gondoz:

The syntax of nonfinite complements in English

The semantics of nonfinite complementation in English

Present perfect in the language use of Hungarian students of English

The treatment of the present perfect in leading textbooks, grammars, and EFL course books

Aspect in English and Hungarian

The grammar of future time reference in English

Use of the “future tenses” by Hungarian students of English

Indirect directives in English (and Hungarian)

Linguistic relativity

Purism

Questions of English language pedagogy

Questions of linguistic philosophy / philosophy of language

 

KUTATÁS:

Kutatási területe

(Angol) Mondattan és jelentéstan

Jelenlegi kutatások:

A mondatszerkezet és jelentés összefüggései

Fontosabb publikációk:

Monográfia:

1. Issues in the Syntax and Semantics of Infinitives and Gerunds in English. Eger: Líceum Kiadó, 2007.

Szakcikkek:

1. A konstatív és a performatív megnyilatkozásokról. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis XXII. Sectio Linguistica Hungarica, 15–22, 1994.

2. On the Distribution of Infinitival and Gerundive Complements in English. Eger Journal of American Studies II, 11–31, 1994.

3. Focus Phenomena and the Distribution of Infinitives and Gerunds in English. In HUSSE Papers 1997: Proceedings of the Third Biennial Conference, ed. Mária Kurdi and József Horváth, 264–274. Pécs: University Press, 1997.

4. Contrastive Interpropositional Aspects of the Semantics of Infinitives and Gerunds in English. In DOCSYMP 2: Graduate Students' Second Linguistics Symposium, June 6, 1997, Budapest, Selected papers, 81–90, ed. Huba Bartos. Working Papers in the Theory of Grammar, Vol. 5, No. 2. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 1998.

5. Contrastive Prominence in Finite and Nonfinite Predicate–Complement Structures. In HUSSE Papers 2001: Proceedings of the Fifth Biennial Conference, ed. Lehel Vadon, 371–380. Eger, 2002.

6. On the Constituent Structure of Infinitives and Gerunds in English. Eger Journal of English Studies III, 75–108, 2002.

7. On Aspectual Contrasts between Infinitival and Gerundial Complements in English. In A nyelvek vonzásában: Köszöntő kötet Budai László 70. születésnapjára, ed. Zsuzsa Kurtán and Árpád Zimányi, 15–24. Eger–Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2004.

8. On the Structure of for-to and for-less Infinitives. Eger Journal of English Studies VII, 101–110, 2007.

9. Constructive Linguistics. In When Grammar Minds Language and Literature: Festschrift for Prof. Béla Korponay on the Occasion of his 80th Birthday, ed. József Andor, Béla Hollósy, Tibor Lackó, and Péter Pelyvás, 137–145. Debrecen: Institute of English and American Studies, University of Debrecen, 2008.

 

FŐISKOLAI, TANSZÉKI FUNKCIÓK:

Tanszékvezető 1998–2006

 


Az Eszterházy Károly Egyetem honlapjaTanulmányi és Oktatásszervezési OsztályTittel Pál KönyvtárE-learning