logoAnglisztika
AnglisztikaAnglisztika
Anglisztika

Anglisztika kurzusok

tanszék
programok
aktuális
letöltés
ejes
tudományos élet
tdk
általános infoSzak megnevezése: anglisztika alapszak

Tagozat: nappali

1. Alapozó ismeretek

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBB AN171 K2

Bevezetés a kommunikációelméletbe

Introduction to Communication Theory

NBB AN186 G2

Esszéírás

Academic Writing in English

NBB FL008 K2

Filozófiatörténet

-

NBB AN210 K2

Retorika és stilisztika 1

Rhetoric and Stylistics 1

 

 

 

2. szakmai törzsanyag

2. a) Szakmai alapozó ismeretek

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBB AN109 G2

Amerikai civilizáció 1

American Civilization 1

NBB AN136 G3

Angol nyelvfejlesztés 1

English Language Development 1

NBB AN137 G3

Angol nyelvfejlesztés 2

English Language Development 2

NBB AN138 G3

Angol nyelvfejlesztés 3

English Language Development 3

NBB AN139 G2

Angol nyelvfejlesztés 4

English Language Development 4

NBB AN140 G3

Angol nyelvfejlesztés 5

English Language Development 5

NBB AN180 G2

Brit civilizáció 1

British Civilisation 1

NBB AN110 G2

Amerikai civilizáció 2

American Civilization 2

NBB AN141 G2

Angol nyelvfejlesztés 6

English Language Development 6

NBB AN172 K2

Bevezetés a nyelvtudományba

Introduction to Linguistics

NBB AN173 G2

Bevezetés a nyelvtudományba szeminárium

Introduction to Linguistics Seminar

NBB AN178 K2

Bevezetés az irodalomtudományba

Introduction to Literary Studies

NBB AN179 G2

Bevezetés az irodalomtudományba szeminárium

Introduction to Literary Studies Seminar

NBB AN181 G2

Brit civilizáció 2

British Civilisation 2

NBB AN145 V2

Angol nyelvi alapvizsga

 

 

 

 

2. b) A választott nyelv speciális ismeretei

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBB AN142 G2

Angol nyelvfejlesztés 7

English Language Development 7

NBB AN143 G2

Angol nyelvfejlesztés 8

English Language Development 8

NBB AN123 K1

Angol fonetika-fonológia

English Phonetics and Phonology

NBB AN124 G2

Angol fonetika-fonológia szeminárium

English Phonetics and Phonology Seminar

NBB AN128 K1

Angol irodalomtörténet 1

History of English Literature 1

NBB AN129 G2

Angol irodalomtörténet 1 szeminárium

History of English Literature 1 Seminar

NBB AN148 K1

Angol szintaxis 1

English Syntax 1

NBB AN149 G2

Angol szintaxis 1 szeminárium

English Syntax 1 Seminar

NBB AN185 G2

Brit társadalom és kultúra

British Society and Culture

NBB AN206 K3

Nagy-Britannia történelme

The History of Great Britain

NBB AN144 G2

Angol nyelvfejlesztés 9

English Language Development 9

NBB AN164 K2

Az USA történelme

The History of the United States

NBB AN130 K1

Angol irodalomtörténet 2

History of English Literature 2

NBB AN131 G2

Angol irodalomtörténet 2 szeminárium

History of English Literature 2 Seminar

NBB AN150 K1

Angol szintaxis 2

English Syntax 2

NBB AN151 G2

Angol szintaxis 2 szeminárium

English Syntax 2 Seminar

NBB AN111 K1

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet

American Literature and Cultural History

NBB AN112 G3

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet szeminárium

American Literature and Cultural History Seminar

NBB AN146 K2

Angol nyelvtörténet és dialektológia

History of English and English Dialects

NBB AN182 K2

Brit kultúrtörténet

The Cultural History of Britain

NBB AN183 G2

Brit kultúrtörténet szeminárium

The Cultural History of Britain Seminar

NBB AN107 G2

Alkalmazott nyelvészet 1

Applied Linguistics 1

NBB AN126 K3

Angol irodalomkritika és irodalomelmélet

English Literary Criticism and Literary Theory

NBB AN127 G3

Angol irodalomkritika és irodalomelmélet szeminárium

English Literary Criticism and Literary Theory Seminar

NBB AN132 K2

Angol irodalomtörténet 3

History of English Literature 3

NBB AN133 G2

Angol irodalomtörténet 3 szeminárium

History of English Literature 3 Seminar

NBB AN152 K1

Angol szintaxis 3

English Syntax 3

NBB AN153 G2

Angol szintaxis 3 szeminárium

English Syntax 3 Seminar

NBB AN195 G3

Jelentéstan és pragmatika

Semantics and Pragmatics

NBB AN215 G2

Szakdolgozati szeminárium

Thesis Writing Seminar

NBB AN108 G3

Alkalmazott nyelvészet 2

Applied Linguistics 2

NBB AN125 G3

Angol irodalmi műfajelmélet

Anglo-Saxon Theory of Literary Genres

NBB AN134 K2

Angol irodalomtörténet 4

History of English Literature 4

NBB AN135 G2

Angol irodalomtörténet 4 szeminárium

History of English Literature 4 Seminar

NBB AN154 K1

Angol szintaxis 4

English Syntax 4

NBB AN155 G2

Angol szintaxis 4 szeminárium

English Syntax 4 Seminar

NBB AN202 G3

Morfológia és lexikológia

Morphology and Lexicology

 

 

 

3. Diffrenciált szakmai ismeretek (szakirány, specializáció)

3. a) Amerikanisztika szakirány

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBB AN113 K4

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 1

American Literature and Cultural History 1

NBB AN114 G2

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 1 szeminárium

American Literature and Cultural History 1 Seminar

NBB AN120 G4

Amerikai nyelvfejlesztés

Language Development in American English

NBB AN174 K3

Bevezetés az amerikanisztikába

Introduction to American Studies

NBB AN177 K3

Bevezetés az irodalomkritikába és irodalomelméletbe

Introduction to Literary Criticism and Literary Theory

NBB AN115 K2

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 2

American Literature and Cultural History 2

NBB AN116 G2

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 2 szeminárium

American Literature and Cultural History 2 Seminar

NBB AN121 K2

Amerikai társadalom

The Development of American Society

NBB AN122 G2

Amerikai társadalom szeminárium

The Development of Amerian Society Seminar

NBB AN165 K2

Az USA történelme 1

The History of the United States 1

NBB AN166 G2

Az USA történelme 1 szeminárium

The History of the United States 1 Seminar

NBB AN170 K3

Bevezetés a kanadisztikába

Introduction to Canadian Studies

NBB AN117 K2

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 3

American Literature and Cultural History 3

NBB AN118 G2

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 3 szeminárium

American Literature and Cultural History 3 Seminar

NBB AN167 K2

Az USA történelme 2

The History of the United States 2

NBB AN168 G2

Az USA történelme 2 szeminárium

The History of the United States 2 Seminar

NBB AN187 K1

Etnikai és kisebbségi kultúrák az Egyesült Államokban

Ethnic and Minority Cultures in the United States 

NBB AN188 G2

Etnikai és kisebbségi kultúrák az Egyesült Államokban szeminárium

Ethnic and Minority Cultures in the United States  Seminar

NBB AN196 K1

Kanadai irodalom- és kultúrtörténet

Canadian Literature and Cultural History

NBB AN197 G2

Kanadai irodalom- és kultúrtörténet szeminárium

Canadian Literature and Cultural History Seminar

NBB AN119 G2

Amerikai irodalom- és kultúrtörténet 4 szeminárium

American Literature and Cultural History 4 Seminar

NBB AN158 K3

Az amerikai politikai rendszer

Government in the United States

 

 

 

3. b) Európai Uniós angol szaknyelvi specializáció

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBB AN211 G3

Retorika és stilisztika 2

Rhetoric and Stylistics 2

NBB AN212 G3

Retorika és stilisztika 3

Rhetoric and Stylistics 3

NBB AN198 K3

Kommunikációs ismeretek és készségek 1

Communication Skills 1

NBB AN199 G3

Kommunikációs ismeretek és készségek 2

Communication Skills 2

NBB AN189 G3

EU szaknyelvi ismeretek 1

ESP – European Union 1 – The Political and Legal System of the EU

NBB AN200 G3

Kommunikációs ismeretek és készségek 3

Communication Skills 3

NBB AN100 K3

A szakfordítás elmélete és gyakorlata 1

Theory and Practice of Specialised Translation 1

NBB AN101 G3

A szakfordítás elmélete és gyakorlata 1 szeminárium

Theory and Practice of Specialised Translation 1 Seminar

NBB AN190 K3

EU szaknyelvi ismeretek 2

ESP – European Union 2 – History of the Development of European Integration

NBB AN191 G3

EU szaknyelvi ismeretek 3

ESP – European Union 3 – Social Issues in  the EU

NBB AN102 K3

A szakfordítás elmélete és gyakorlata 2

Theory and Practice of Specialised Translation 2

NBB AN103 G3

A szakfordítás elmélete és gyakorlata 2 szeminárium

Theory and Practice of Specialised Translation 2 Seminar

NBB AN192 G3

EU szaknyelvi ismeretek 4

ESP – European Union 4 – Connection Between the Regions and Member States of the EU

NBB AN104 K2

A szakfordítás elmélete és gyakorlata 3

Theory and Practice of Specialised Translation 3

NBB AN105 G3

A szakfordítás elmélete és gyakorlata 3 szeminárium

Theory and Practice of Specialised Translation 3 Seminar

NBB AN193 G3

EU szaknyelvi ismeretek 5

ESP – European Union 5 – The Economy of the EU

NBB AN194 G3

EU szaknyelvi ismeretek 6

ESP – European Union 6 – Language Patterns of the EU

 

 

 

3. c) Választható tanegységek

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBB AN106 G2

A XX. század eleji nagy kísérletezők

Great Experimentalists of the Early Twentieth Century

NBB AN147 G2

Angol nyelvű szakszövegírás

Academic Writing in English

NBB AN156 G2

Az amerikai dél mitológiája az irodalomban

 

NBB AN157 G2

Az amerikai nyugat irodalma

 

NBB AN159 G2

Az angol frazális igék

English Phrasal Verbs

NBB AN160 G2

Az angol költészet kiemelkedő alakjai

The Great Masters of English Poetry

NBB AN162 G2

Az angol nyelvű kispróza remekei

Great Works of Short Fiction of the English Speaking World

NBB AN163 G2

Az ír irodalom remekei

Major Works of Irish Literature

NBB AN169 G2

Bevezetés a diskurzuselemzésbe

Introduction to Discourse Analysis

NBB AN175 G2

Bevezetés az angol festészetbe és építészetbe

Introduction to British Architecture and Painting

NBB AN176 G2

Bevezetés az angol művészetek tanulmányozásába

Introduction to British Arts

NBB AN184 G2

Brit művészetek

British Arts

NBB AN201 G2

Mai angol irodalom

Contemporary Literature in English

NBB AN203 G2

Multikulturális Észak-Amerika

Multiculturalism in North America

NBB AN204 G2

Nagy irodalmi művek és filmváltozataik

Masterpieces of Literature on the Screen

NBB AN205 G2

Nagy-Britannia földrajza

Geography of the British Isles

NBB AN207 G2

Nyelvészettörténet

History of Linguistics

NBB AN208 G2

Nyelvtudomány és nyelvpedagógia

Linguistics and Language Pedagogy

NBB AN209 G2

Összehasonlító mondattan

Comparative Syntax

NBB AN213 G2

Romantika,modernizmus, posztmodernizmus

Romanticism, Modernism, Postmodernism

NBB AN214 G2

Shakespeare nagy drámái

Great Plays of Shakespeare

NBB AN216 G2

Szövegnyelvészet és angol szövegelemzés

Text Lingusitics

NBB AN217 G2

Az angol gótikus regény változatai

The English Gothic Novel

NBB AN221 G2

Amerikai indián kultúrák

 

 

 

4. A tanári felkészítést megalapozó tanegységek

 

A tanegység

 

kódja

neve

NBP NV001 K2

A nevelés társadalmi alapjai ea.

-

NBP NV002 G2

A nevelés társadalmi alapjai gy.

-

NBP NV009 K2

Gondolkodók a nevelésről

-

NBP PS018 K2

Pszichológiai elméleti alapok

-

NBP PS003 G2

A pedagógusszemélyiség fejlesztése

-

NBP MI012 K2

Információ és társadalom

-

 

 

 

 

Szakdolgozat

 

 

 


Az Eszterházy Károly Egyetem honlapjaTanulmányi és Oktatásszervezési OsztályTittel Pál KönyvtárE-learning