logoAnglisztika
AnglisztikaAnglisztika
Anglisztika

tanszék
programok
aktuális
letöltés
ejes
tudományos élet
tdk
általános infoDr. Vermes Albert

 

BEOSZTÁSA: egyetemi docens

TUDOMÁNYOS FOKOZATA, ANNAK TUDOMÁNYTERÜLETE:

Ph.D., nyelvtudomány

OKTATÁS:

Oktatott kurzusok:

Fordításelmélet és –gyakorlat

Angol fonetika és fonológia

Jelentéstan és pragmatika

Alkalmazott nyelvészet

Bevezetés a nyelvészetbe

Szakdolgozati és TDK kutatási témák, amelyeket témavezetőként gondoz:

Terminology management in translation

Computerised tools of translation

Collocational problems in translation

Culture-specific expressions in translation

False friends in translation

Film titles in translation

Proper names in translation

Translation in the EU

Use of translation in foreign language teaching

Contrastive topics in the phonology of English and Hungarian

 

KUTATÁS:

Kutatási területe

Fordítástudomány

Jelenlegi kutatások:

A kultúra-specifikus elemek fordítási problémái

A fordítás tanításának metodikai problémái

Informatikai eszközök a fordítás tanulmányozásában és gyakorlatában

Fontosabb publikációk:

Monográfia:

• Proper Names in Translation: A Relevance-Theoretic Analysis. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005.

Szakcikkek:

A fordítás szerepe a nyelvtanárképzésben. Pedagógusképzés 1999: 24-30.

Translation as Interpretation. Eger Journal of English Studies, Vol. 3 (2002): 129-142.

A Relevance-Theoretic Analysis of the Treatment of Proper Names in the Hungarian Translations of Two American Novels. Studies in Linguistics Vol. VI (2002). Debrecen: Debreceni Egyetem, 211-40.

Translation: Intercultural Communication or Interlinguistic Transfer? In: Komlósi, L., P. Houtlosser and M. Leezenberg (eds.) (2003), Communication and Culture. Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives. Amsterdam: Sic Sat, 53-60.

Proper Names in Translation: An Explanatory Attempt. Across Languages and Cultures 4.1 (2003): 89-108.

Idegen nyelvi íráspedagógia és fordítás. Iskolakultúra 2003. október: 58-60.

Culture-Specific Expressions in Translation: A Case Study. British and American Studies, Vol. X (2004). Timisoara, Románia: Editura Universitatii de Vest, 309-18.

A relevancia-elmélet alkalmazása a kultúra-specifikus kifejezések fordításának vizsgálatában. Fordítástudomány VI.2 (2004), 5-17.

Culture in Translation: A Comparative Case Study. British and American Studies, Vol. XI (2005). Timisoara, Románia: Editura Universitatii de Vest, 259-270.

How Does Shanghai Become London in Hungarian? A Case Study of Film Titles in Translation. Eger Journal of English Studies, Vol. 5 (2005), 15-40.

English Film Titles in Hungarian Translation. Romanian Journal of English Studies, No. 3 (2006). Timisoara, Románia: Editura Universitatii de Vest, 264-273.

On the Translation of Neologisms. Eger Journal of English Studies, Vol. 6 (2006), 21-34.

The Problem of Cultural Context in Translation and Translator Education. Eger Journal of English Studies, Vol. 7 (2007), 129-141.

Fever Pitch. Megjegyzések egy futball-könyv magyar fordításáról. In: Sárdi, Cs. (szerk.) (2008), Kommunikáció az információs technológia korszakában. XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Pécs – Székesfehérvár: MANYE – Kodolányi János Főiskola, 131-136.

Contextual Assumptions and the Translator’s Strategy. A Case Study. British and American Studies, Vol. XIV (2008). Timisoara, Románia: Editura Universitatii de Vest, 331-341.

Fordítások:

Summary. In: Vojtkó, A. (szerk.) (2001). A Bükk-hegység flórája. Sorbus 2001 Kiadó. 323-335. o.

Bükki Nemzeti Park (2004). Natura 2000 Report for the European Union.

Hungarian Researches in Rome, the New Vatican Series, Edgár Artner and his Chartulary. In: Szlovák, K., Török, J. és Tusor, P. (szerk.) (2004). Magyarország mint a nyugati művelődés védőbástyája. Collectanea Vaticana Hungariae Vol. I. Budapest, Róma: PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport. 305-328. o.

Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania during the 17th and 18th Centuries. In: Galla, F. (2005). Ferences misszionáriusok Magyarországon: a királyságban és Erdélyben a 17-18. században. Collectanea Vaticana Hungariae Vol. II. Budapest, Róma: PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport. 391-402. o.

The Cardinals of the Holy Crown of Hungary. In: Tusor, P. (2005). Purpura Pannonica. Az esztergomi „bíborosi szék” kialakulásának előzményei a 17. században. Collectanea Vaticana Hungariae Vol. III. Budapest, Róma: PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport. 315-330. o.

Médiafordítások:

Dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek és rajzfilmek, tévéfilmek és családi videofilmek, melyek nagy részét a Magyar Televízió 1-es és 2-es csatornáin, a Duna Televízióban és az HBO-n mutatták be.

 

FŐISKOLAI, TANSZÉKI FUNKCIÓK:

Az Angol nyelv és irodalom illetve az Anglisztika BA program szakfelelőse

Az Angoltanár mesterszak szakképzettség-felelőse

Az Anglisztika Tanszék levelező programjainak koordinátora

 


Az Eszterházy Károly Egyetem honlapjaTanulmányi és Oktatásszervezési OsztályTittel Pál KönyvtárE-learning