logoAnglisztika
AnglisztikaAnglisztika
Anglisztika

tanszék
programok
aktuális
letöltés
ejes
tudományos élet
tdk
általános info

Dr. Reichmann Angelika

 

Tudományos fokozata, annak tudományterülete: Ph.D. (DE, 2006), irodalomtudományok

 

Oktatás:

Oktatott kurzusok:

 

NBB AN186G2 Esszéírás

AN 317-2 Angol irodalom a XIX/XX. sz. fordulójától napjainkig előadás

AN 318-2 Angol irodalom a XIX/XX. sz. fordulójától napjainkig szeminárium

AN 502-2 Angol nyelvű szakszövegírás szeminárium

AN 504-2 Angol nyelvű esszéírás szeminárium

 

LBB AN186G2 Esszéírás

ANE 317-4 Angol irodalom a XIX/XX. sz. fordulójától napjainkig előadás

ANE 502-2 Angol nyelvű szakszövegírás szeminárium

ANE 504-2 Angol nyelvű esszéírás szeminárium

 

Szakdolgozati és TDK kutatási témák, amelyeket témavezetőként gondoz:

 

-         angol modernista próza

-         az angol regény intertextuális megközelítésben (regények és filmfeldolgozásaik, intertextualitás és metafikció angol posztmodern szövegekben)

-         Salman Rushdie művei (mágikus realizmus)

-         XIX. sz-i angol regényírónők művei

-         angol és orosz próza komparatív megközelítésben (csak angolul és oroszul egyaránt olvasó hallgatók számára)

 

Kutatás:

 

Kutatási területe:

-         John Cowper Powys wessexi regényei pszichoanalitikus irodalomkritikai megközelítésben

-         az angol és az orosz modernista regény komparatív megközelítésben, különös tekintettel a Dosztojevszkij munkásságával fennálló intertextuális kapcsolatokra

-         orosz szimbolista próza – Andrej Belij

 

Jelenlegi kutatások:

-         történetmondás és identitás John Cowper Powys wessexi regényeiben

-         mítosz, identitás és narráció Dosztojevszkij Ördögök című regényében

-         az Ördögök intertextuális megközelítésben: Andrej Belij, Az ezüst galamb és Aldous Huxley Point Counter Point című regénye

-         az ornamentális próza helye a magyar irodalmi és fordítói hagyományban: Andrej Belij Серебряный голубь című regényének fordítása

 

Fontosabb publikációk:

 

Tanulmányok, cikkek:

„Megszentségtelenített ’szent színek’ – Milyen szint vall Andrej Belij Ezüst galambja?” Új Holnap különszám Szerk. Kabdebó Lóránt. TIT: Miskolc, 1997. 65-87.

„Профанированные ’Священные цвета’ – Сер(ебрян)ый голубь Андрея Белого.” Slavica XXVIII (1997): 117-133.

„Ledas and Swans – Angela Carter’s Magic Toyshop and Nights at the Circus.Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XXIX – Eger Journal of English Studies Vol. 3 (2002): 39-53.

 “What Made Ivan Karamazov ‘Return the Ticket’? – John Cowper Powys’s Rabelaisian Reading of The Brothers Karamazov in Wolf Solent.Slavica XXXII (2003): 261-281.

 “Reading Wolf Solent Reading.” Eger Journal of English Studies Vol. 4 (2004): 45-55.

“The Golden Age and Narcissus – The Explicit and Implicit Myth in Stavrogin’s Confession.” Slavica XXXIV (2005): 147-164.

“In Love with the Abject – John Cowper Powys’s Weymouth Sands.” Eger Journal of English Studies Vol. 6 (2006): 97-120.

“The Solar Hero’s Myth in Dostoevsky’s Devils.” Slavica XXXV (2006): 139-156.

 

Konferencia-kötetben megjelent előadásszövegek:

„Uninhabitable Houses of the Mind – Salman Rushdie's Shame.” B.A.S. – British and American Studies Vol. 9 (2003): 43-51.

“The History of Dorset – Writing as Reading in John Cowper Powys’s Wolf Solent.” Romanian Journal of English Studies 1 (2004): 304-313.

“In the Name of the Father, ‘Forget’ – John Cowper Powys’s Wolf Solent.” HUSSE Papers 2003. Szerk. Bényei Tamás, Donald Morse, Szaffkó Péter et al. Debrecen: University of Debrecen, 2004: 124-130.

“Abjection or Carnivalesque Laughter? John Cowper Powys’s Weymouth Sands (1934).” HUSSE 8 Online Proceedings.

http://husse8.extra.hu/wp-content/2007/10/reichmann-angelika.doc

 

 

Előkészületben:

Narcissus mítoszai – Az identitás narratívái Dosztojevszkij örökében. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója (megvédett doktori értekezés).

 

“Aranykor, karnevál és megvetés – Weymouth transzformációi két Powys-regényben.” Párbeszéd-kötetek – Poétikai-filológiai Párbeszédműhely 3. Szerk. Kroó Katalin. Budapest: L'Harmattan, 2006: 232-260.

“Sophia arcai – Az Örök Asszonyiság és Andrej Belij nőalakjai Az ezüst galamb című regényben.” Az orosz posztmodern 6. – Az örök női archetípusok. Szerk. Hajnády Zoltán. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2007.

„The Tragedy of Narcissus: Desire, Identity and Narrative in Dostoevsky’s Devils.” Slavica XXXVI (2007).

“A Russian Symbolist Novel in Translation: A Case Study of Andrey Bely’s Серебряный голубь.” Eger Journal of English Studies Vol. 7 (2007).

 

Fordítások:

Könyvek:

Nagy Márta. Ikonfestészet Magyarországon - Icon Painting in Hungary. Angolra ford. Reichmann Angelika. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2000.

D. Molnár István. The Hungarians in Polish Literature 1919-1989. Angolra ford. Reichmann Angelika. Szombathely: Savaria University Press, 2003.

 

Tanulmányok, esszék:

Lotman, Jurij. „A visszájára fordított kép.” Ford. Reichmann Angelika. Az orosz posztmodern 2. – Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. A tanulmányokat válogatta és az eredetivel összevetette: Jagusztin László. Szerk. Kukucska Csilla. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2002: 165-217.

Nagy Márta. “The Appearance of the Iconographic Type of ‘Christ, the Great Prelate’ in Hungary.” Angolra ford. Reichmann Angelika. Posztbizánci közlemények – Studia Postbizantina Hungarica VI (2003): 109-119.

Groys, Borisz. „Az orosz avantgárd a ’fekete négyzet’ mindkét oldaláról.” Ford. Reichmann Angelika. Az orosz posztmodern 4. – Mozart és Salieri. Szerk. Hajnády Zoltán. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2005: 209-224.

Nagy Márta, „Saint Helen with a Palm in Meta-Byzantine Icon Painting.” Angolra ford. Reichmann Angelika. Niš and Byzantium Symposium III. The Collection of Scientific Works III. Ed. Miša Rakocija. Niš, 2005: 359-368.

Belij, Andrej. „Az élet dala.” Az orosz posztmodern 5. – A szavak érzéki csábítása. Ford. Reichmann Angelika. Szerk. Hajnády Zoltán. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2006: 111-132.

Nagy Márta. „The Iconography of Saint Naum int he Icons of the Workshop of Ráckeve.” Angolra ford. Reichmann Angelika. Niš and Byzantium Symposium IV. The Collection of Scientific Works IV. Ed. Miša Rakocija. Niš, 2006: 325-342.

 

 

Főiskolai, tanszéki funkciók:

-         sajtóreferens (2001-)

-         tanszéki TDK-felelős, a kari TDK-bizottság tagja (2007. szeptember -)


Az Eszterházy Károly Egyetem honlapjaTanulmányi és Oktatásszervezési OsztályTittel Pál KönyvtárE-learning